Nanotechnologie is volop in ontwikkeling. Pure Delight houdt zich volop bezig met deze innovatieve technologie.

Diverse toepassingen zijn reeds ontwikkeld en deze zal de komende jaren nog volop doorgaan.

Onderzoeks- enĀ  kennisinstituten houden zich hiermee bezig. Denk hierbij aan universiteiten en andere onderzoeksbureaus. Daarnaast zijn ook overheden veelal betrokken bij deze nieuwe ontwikkeling

Pure Delight adviseert dan ook op het gebied van binnenmilieu over de toepassingensmogelijkheden van nanotechnologie.
De techniek waarop de nanotechnologie werkt wordt ook wel fotokatalyse genoemd een techniek waardoor reiniging plaatsvindt middels licht.

De omarming van de nanotechnologie heeft ertoe geleid dat lampen die lucht zuiveren zijn ontwikkeld. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden in coatings die zeer goed bijdragen om ruimten sterieler te maken.

Met name zorg, utiliteit en scholen kunnen hiervan profiteren. Maar ook winkels en andere ruimten waar veel mensen komen denk bijvoorbeeld aan vertrekhallen.

Meer informatie over de nanotechnologie vind u hier