Lichtverfrisser

[bron: http://www.vkblog.nl/bericht/301711/Lichtverfrisser]
Klein voorwerp, grote beloften. De lampen van Lightfresh zien er uit als gewone spaarlampen, maar volgens het bedrijf zuiveren ze de lucht en bieden ze verlichting aan patiënten met astma en allergieën. ‘Met slechts één lamp per 45 vierkante meter zal de ruimte binnen 3 uur tot 95 procent zijn gezuiverd van stofdeeltjes, bacteriën, geurtjes, pollen etcetera.’

De uitleg van Lightfresh komt er in het kort op neer dat in de lucht negatief en positief geladen ionen (elektrisch geladen deeltjes) zweven. Negatief geladen ionen smelten samen met vieze deeltjes in de lucht. De gecombineerde moleculen slaan neer.

Mensen kunnen ‘een toegenomen mentale alertheid, doelmatigheid en een verbeterd psychologisch welbevinden ervaren indien de negatieve ionenconcentratie boven een bepaald niveau ligt (ongeveer 1.000 ionen per kubieke centimeter lucht)’, aldus Lightfresh. Zijn lampen pompen extra negatieve ionen de lucht in.

Dat zijn lampen een ioniserende werking hebben, is volgens het bedrijf aangetoond door het Institut für Wärme-, Klima- & Verfahrenstechnik e.V. (IKW) in Bochum. Wie op internet zoekt, komt tot de conclusie dat het IWK kennelijk niets anders doet dan luchtzuiverende spaarlampen onderzoeken die als twee druppels water lijken op de Lightfresh. Een onderzoek dat is uitgevoerd voor het Chinees-Britse Eudemon bevat exact dezelfde inhoud als dat voor Lightfresh.

Dat laatste is verklaarbaar: álle geteste lampen zijn volgens de IWK-rapporten in China gemaakt. Lightfresh meldt telefonisch dat zijn in 2009 gepatenteerde uitvinding ‘helaas veel is gekopieerd’. Het IWK-rapport bevat metingen verricht in 2006.

De grafieken laten dalingen zien van het aantal negatieve ionen in een ‘proefkast’ waarin een Lightfresh-lamp brandde. Er zijn lijntjes in vier kleuren te zien, maar wat die vertegenwoordigen is onduidelijk. Van invloed op de ionendichtheid lijkt vooral de luchtvochtigheid in de kast. De daling lijkt ook haaks te staan op de claim dat de lampen juist meer negatieve ionen aan de lucht toevoegen. De stofafzetting bedraagt 92 procent, niet het percentage dat Lightfresh op de voorpagina van zijn website claimt.

Het IWK geeft geen antwoord op de voor de hand liggende vraag: wat is eigenlijk de ideale ionenbalans en wordt die bereikt met de lampen? Kan de ioniserende werking van de lamp, gemeten door het IWK op 20 centimeter afstand, zo maar worden vertaald naar de effecten voor een doorsnee woonkamer?

Een groter probleem is dat nog geen enkele studie heeft uitgewezen dat we gezonder worden van ionisatie. Een zoektocht in de medische database PubMed levert geen artikelen op die negatieve ionen onomstotelijk een helende werking toeschrijven. ‘De positieve effecten van negatieve ionen op de gezondheid’, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een literatuurstudie uit 2007, ‘kunnen wetenschappelijk niet onderbouwd worden’.

De Bilt wint het voorlopig nog even van Bochum.
Peter van Ammelrooy
Toon gerelateerde artikelen

Volgend artikel in dit blog