Klachten voor 1 op 5 leerlingen Vuurvogel

De medezeggenschapsraad van basisschool De Vuurvogel in het Laakcluster is erg geschrokken van de eerste onderzoeksresultaten naar de gezondheid van de kinderen. Uit een enquête die de mr hield onder ouders van leerlingen van de Vuurvogel, blijkt dat één op de vijf kinderen fysieke ongemakken ondervindt, zoals jeuk, ongewone vermoeidheid en hoofdpijn. Inmiddels hebben zeven kinderen de school verlaten en vijf leerkrachten deden hetzelfde, vanwege een slechte luchtkwaliteit. De mr eist actie van wethouder Van ’t Erve.

Drie jaar geleden is het gebouw van het Laakcluster opgeleverd, maar zowel basisschool De Gondelier als De Vuurvogel blijven problemen houden met de ventilatie. Tevens heeft het gebouw nog te kampen met 56 mankementen die verholpen moeten worden. Gemeente, beheerder en aannemer wezen de afgelopen jaren naar elkaar als het ging om de schuldvraag, maar de problemen werden niet opgelost.

Vorige week zijn de enquêtes verspreid onder de ouders van leerlingen van de Vuurvogel. De respons was ‘zeer positief’, aldus voorzitter Gerrit Jan Straatsma van de mr. ,,Rond de tachtig procent van de ouders leverde de enquête weer in. Dat betekent dat het zeer leeft onder de ouders.’’ De respons was echter het enige positieve dat er uit de uitkomsten kan worden opgemaakt. ,,56 procent van de ouders maakt zich behoorlijk tot sterk zorgen over wat er nu allemaal speelt’’, vertelt Straatsma. ,,Ouders zijn erg geschrokken en willen snel een oplossing.’’

Uit de enquête blijkt dat 22 procent van de kinderen kampt met hoofdpijnklachten en 19,7 procent met ‘ongewone vermoeidheid’. ,,Dat is dus zo rond de één op de vijf, maar we hebben alles nog niet exact kunnen analyseren. Het percentage kinderen dat op wat voor manier dan ook ziek wordt op school, kan dus nog hoger liggen.’’

Veel kinderen moeten soms heel lang uitrusten als ze thuiskomen van school. De klachten zijn met name verspreid tijdens schooldagen. ,,In de weekenden hebben ze vaak nergens last van. Ook tijdens de wintermaanden zijn er meer klachten.’’ De mr heeft ook een micro biologisch onderzoek lopen, waarbij onder meer wordt gekeken naar schimmels en bacteriën in de lucht.

Straatsma wil dat wethouder Van ’t Erve snel in actie komt. ,,De mr heeft sterk de indruk dat hij een onafhankelijk onderzoek afwacht en verder niks doet. Hij zou op z’n minst plannen moeten maken voor een eventuele verhuizing, mocht dat nodig zijn. Elke dag telt.’’

Inmiddels hebben Hart van Nederland en het Jeugdjournaal al aandacht besteed aan de Vuurvogel. Links naar hun items: http://static.nos.nl/jeugdjournaal/artikelen/2009/12/16/schoolmaaktkinde... en http://www.hartvannederland.nl/nederland/utrecht/2009/gezondheidsklachte...