Goed binnenmilieu verhoogt productiviteit met 10 tot 15%

[bron: Duurzaam bouwen (01-02-2004)]

Vaak wordt beweerd dat bedrijven de productiviteit van hun werknemers kunnen verhogen door voor een prettig en gezond binnenmilieu te zorgen. De laatste jaren wordt steeds meer onderzoek verricht naar dit onderwerp.
Inmiddels kan met zekerheid gesteld worden dat een in alle opzichten goed binnenmilieu de productiviteit van `gebouwgebruikers` met 10 tot 15% verhoogt. De verschillende onderzoeken die sinds de jaren tachtig zijn uitgevoerd, hebben `harde cijfers` opgeleverd die samen aangeven welke factoren een negatieve invloed hebben op de productiviteit.
Een negatief effect hebben een te hoge temperatuur (zeker bij temperaturen boven de 25 graden), het ontbreken van een mogelijkheid tot persoonlijke beinvloeding van de temperatuur, een te lage hoeveelheid verse luchttoevoer of te hoge CO2-concentratie, en de aanwezigheid van verontreinigingsbronnen in het gebouw en/of klimaatinstallatie. De onderzoeken wijzen uit dat met het verlagen van de temperatuur per graad Celsius 3 tot 7% productiviteitswinst kan worden behaald. Een goed regelbare temperatuur levert minimaal 3% winst op en voldoende verse luchttoevoer minimaal 1 tot 2%. Verder kan het verwijderen van verontreinigingsbronnen een winst opleveren van 1 tot 7%