Bij Zorgcentrum de Posten in Enschede is na plaatsing van onze luchtzuiverende nanotechnologie daglicht TL een goede verbetering in de ADL waargenomen van Dementerende bewoners. Hier door wordt de kwaliteit van leven voor deze mensen verhoogd.

De resultaten waren aanleiding voor het volgende stuk in het personeelsblad.

Artikel uit Personeelsblad Zorgcentrum de Posten (december 2008)

Schone lucht voor iedereen.

In oktober zijn er bij de Posten in appartementen en rookruimten luchtzuiverende lampen en nachtlampen geplaatst.
De resultaten hiervan zijn positief gebleken. Overlast van geur en rook is veel minder geworden
Sinds begin oktober doen we ook op de afdeling A-plus een proef met deze daglichtlampen. Via een familielid van een cliënt zijn we in contact gekomen met de firma Pure Delight. Een firma die gespecialiseerd is in het verbeteren van leef- en werkklimaten door middel van verlichting en luchtzuiverende apparatuur.
De lampen geven een feller licht met een met daglicht vergelijkbaar kleurenspectrum en zuiverend de lucht waardoor de mens beter zou functioneren. Voorafgaande aan de proef zijn gedragsobservatielijsten ingevuld van onze cliënten in Trefpunt 1, waar een 20tal daglichtlampen zijn geplaatst, verblijven. Het invullen van de observaties is na een maand herhaald. De 1e indruk van de uitslagen is verbluffend. Bij bijna alle cliënten was een verbetering te merken, veelal zijn cliënten beter bij activiteiten betrokken en gedurende de dag valt men minder in slaap. Bij enkele cliënten is de verbetering zelf in de ADL merkbaar. Een cliënt die voorheen bij bijna elke beweging ondersteund moest worden kan nu beter meehelpen bij het wassen en aankleden.

Ook hebben we in de rookafdeling een 3-tal ioniserende plug-ins geplaatst. Het effect was bijna direct te werken,
Ook als er flink gerookt is hangt er geen nare rooklucht meer en geïrriteerde ogen zijn verleden tijd, De lucht is fris om in te ademen.