De kosten van het sick building syndroom

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in dertig procent van de nieuwe of gerenoveerde kantoorgebouwen symptomen van het Sick Building Syndroom aanwezig zijn, en dat 10 tot 30 procent van de gebruikers aan deze aandoening lijden. Uit onderzoek blijkt bovendien dat een afname van de productiviteit door een niet-optimaal binnenklimaat een organisatie veel geld per werknemer per jaar kost.

Wat is het?

UIA-professor Willem Stevens verricht al jarenlang onderzoek naar het Sick Building Syndroom. Het Sick Building Syndroom bestaat uit een reeks verschijnselen zoals hoodfpijn, irritatie van het bindvlies van de ogen en de slijmvliezen van de hogere luchtwegen, duizeligheid, vermoeidheid, gebrek aan concentratie en droge huid. Deze en andere atypische verschijnselen worden het meest waargenomen in gebouwen die kunstmatig geventileerd worden. Om van het Sick Building Syndroom te kunnen spreken:

    * moeten de verschijnselen voorkomen bij een groot deel van de blootgestelde populatie;
    * moet een verband met het werk bestaan. Dit betekent onder meer dat de klachten moeten verdwijnen tijdens het
    * weekend en de vakanties;
    * mag er geen bekende voorafbestaande aandoening aan de basis van de klachten liggen;
    * mag er geen blootstelling aan een bepaalde noxe verantwoordelijk gesteld worden.

Waar komt het voor?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in dertig procent van de nieuwe of gerenoveerde kantoorgebouwen symptomen van het Sick Building Syndroom aanwezig zijn, en dat 10 tot 30 procent van de gebruikers aan deze aandoening lijden.

Een uitgebreid onderzoek bij 4.373 kantoorwerkers in 42 gebouwen toonde aan dat 80 procent van de werknemers ooit symptomen van SBS vertoonde. Vrouwen waren meer aangetast dan mannen, secretariaatspersoneel meer dan arbeiders en kaders minder dan andere bedienden. De klachten kwamen meer, maar niet uitsluitend, voor in gebouwen die kunstmatig geventileerd waren, vooral wanneer verwarmde of gekoelde lucht doorheen het gebouw werd gestuurd. De klachten kwamen minder frequent voor wanneer de werknemers zelf invloed konden uitoefenen op de ventilatie, en meer in 'afgesloten gebouwen' (ramen niet te openen). De klachten kwamen frequenter voor in lokalen waar gerookt werd en waar meer individuen samen aanwezig waren.
Langzamerhand begint het door te dringen dat de verhuurbaarheid van een gebouw toeneemt als het binnenklimaat gezond is.

Wat kost het?

Een gezond binnenklimaat kan tot een productiviteitswinst van 3.600 euro per werknemer per jaar leiden: "De financiële prestatiebeoordeling is vooral gebaseerd op de kostenaspecten van een gebouw, zoals de aanschaf van de grond, de bouw, de exploitatie en het onderhoud. De aandacht voor een gezond binnenmilieu blijft hierbij over het algemeen onderbelicht. Uit onderzoek blijkt dat een afname van de productiviteit door een niet-optimaal binnenklimaat een organisatie veel geld per werknemer per jaar kost. In Nederland levert een gezond binnenmilieu een potentiële besparing en een productiviteitswinst op van 2,1 tot 12,4 miljard euro op jaarbasis. Teruggerekend op werknemersniveau, betekent dat een afname in de productiviteit van tien procent en bijgevolg kost dat een onderneming ruim 3.600 euro per werknemer per jaar."

Verhuurbaarheid gebouwen

Ook een projectontwikkelaar heeft er baat bij om de nodige aandacht te besteden aan een gezond binnenklimaat: "De 'kennisinvestering' in een gezond binnenklimaat is op korte termijn al vlug terugverdiend. De verhuurbaarheid is traditioneel afhankelijk van uitstraling en locatie. Maar langzamerhand begint het ook door te dringen dat de verhuurbaarheid van een gebouw toeneemt als een gebouw gezond is."