Campagne voor schonere lucht in en rond scholen

Minister Jacqueline Cramer (ruimte en milieu) heeft vandaag samen met staatsecretaris Sharon Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) en milieuwethouder van Amsterdam, Marijke Vos, het startsein gegeven voor de campagne om het binnen- en buitenklimaat van scholen te verbeteren.

In het stadsdeel Westerpark in Amsterdam ging de pilot van de Energieke Scholen-campagne officieel van start. Aan de pilot nemen 3 scholen deel: de Westerparkschool, De Bron en de Dr. Rijk Kramerschool. De scholen treffen maatregelen op gebied van zowel energiebesparing als verbetering binnenmilieu.
Doel van de pilotaanpak Schoolgebouwen is om de kennis en ervaring die hiermee is opgedaan te kunnen verwerken in een aanpak voor de rest van de stad. Amsterdam kent 200 basisscholen, waarvan 80 procent niet voldoet aan de eisen voor binnenmilieu. Dit leidt tot ziekteverzuim onder leraren en leerlingen. Ook op het gebied van energiebesparing is er een groot potentieel tot wel 40 procent. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de scholen.

Nationale aanpak
Cramer ziet graag dat initiatieven zoals die in Amsterdam versneld navolging krijgen in Nederland. Ook uit het oogpunt van het creëren van extra werkgelegenheid in de bouwsector. Het stimuleringspakket zal bestaan uit ondersteuning van concrete projecten bij kleine grote en kleine gemeenten, gratis consults voor scholen (in samenwerking met de nationale programma's 'Frisse Scholen' en 'Meer met Minder') en actieve verspreiding van de opgedane kennis.

Investeringen
De investeringen in energiebesparende maatregelen verdienen zichzelf terug binnen een periode van 10 jaar. Als onderdeel van de crisispakket heeft het Rijk besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van schoolgebouwen. In 2009 en 2010 stelt het Rijk landelijk 215 miljoen euro beschikbaar voor bouw en onderhoud in het kader van de crisisaanpak. Welk bedrag naar energiebesparing en binnenmilieu gaat is nog niet bekend.

CO2-uitstoot
Minister Cramer heeft vandaag nog een aantal andere projecten in Amsterdam bezocht die tot doel hebben de CO2-uitstoot te verminderen en energie te besparen. De gemeente Amsterdam is in de wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord bezig met het realiseren van een klimaatneutrale wijk. Hierbij zal gelet worden op materiaal gebruik, de waterhuishouding en het gebruik van duurzame energievoorziening door bijvoorbeeld zonnepanelen en windenergie.
Minister Cramer overhandigde vandaag een CO2-kaart aan wethouder Marijke Vos van Amsterdam. De CO2-kaart bestaat uit acht burgerinitiatieven die de gemeente kan gebruiken om de CO2-uitstoot te verminderen.

Energiebesparing
Daarnaast bezocht de minister 'de Bazel'. Het Bazel-gebouw huisvest onder meer het stadsarchief van Amsterdam. Het gebouw heeft onlangs een verbouwing en renovatie ondergaan, waarbij investeringen zijn gedaan in de duurzaamheid van het gebouw (van G-label naar A-label).
Cramer bezocht ook het 'open gevels bij detailhandel'-project en liet zij zich informeren over de duurzame ambitie van de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel Centrum nam vorig jaar een motie aan die de detailhandel in de hoofdstad opriep het energiegebruik te verminderen door het tegengaan van de open gevels. Het besparingspotentieel van deze maatregel is enorm. De detailhandel kan door het tegengaan van open gevels jaarlijks 6,8 miljoen m³ gas kan besparen. Dit staat gelijk aan het jaarlijks gasverbruik van circa 340 basisscholen.