Home

De kwaliteit van het binnenmilieu is onlosmakelijk verbonden met productiviteit en ziekteverzuim. Pure Delight  begeleidt haar klanten, van advies tot realisatie, op het gebied van binnenmilieuverbetering  in kantoorpanden, onderwijsinstellingen  en zorginstellingen.

Wij bieden oplossingen die innovatief zijn, energiebesparend zijn en een korte terugverdientijd hebben. Onze toepassingen, onder andere gebaseerd op nanotechnologie, zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben inmiddels in diverse praktijksituaties positieve resultaten opgeleverd.

Pure Delight staat voor: Al onze oplossingen zijn:
 • een beter binnenmilieu
 • verbeterde arbeidsomstandigheden
 • verhoogde productiviteit
 • lager ziekteverzuim
 • betere leerprestaties bij kinderen
 • innovatieve oplossingen
 • betaalbaarheid
 • effectief
 • efficiënt
 • veilig
 • duurzaam
 • krachtig
 • schaalbaar
 • breed toepasbaar
 • rendabel